ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ВНИМАНИЕ! Моля, внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ИМПЕКСКОМ ООД (ЕИК: 205285765) предоставя услуги на потребителите си посредством интернет магазина ruwux.com.

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на ruwux.com или чрез заплащане ползването на платени услуги, предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Идентифициране на Потребителя, с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия, се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра ruwux.com IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

ИМПЕКСКОМ ООД (ЕИК: 205285765) (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на този интернет сайт, ruwux.com Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на ruwux.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така ruwux.com не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. Ruwux.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като ruwux.com не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ruwux.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети вкл., но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо ruwux.com за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него от Ваша страна, доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка, оборудване или информация, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт, е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля, преди употребата на софтуера, се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ruwux.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до ruwux.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт, е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Ruwux.com използва личната информация с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да Ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от Вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Количка“ или „Акаунт/Любими“, или ако сте проявили интерес към закупуването им и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта.

Сайтът използва "cookies" за Ваше удобство и запазване на информацията в процеса на поръчката.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ WEB САЙТОВЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. Ruwux.com не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин ruwux.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

Ruwux.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, ruwux.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. 

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

ОНЛАЙН КАРТОВО РАЗПЛАЩАНЕ

Ruwux.com предоставя на своите клиенти възможност за извършване на онлайн плащания на дължими суми при поръчка на стоки от Доставчика, посредством банкови карти с логото на VISA или MasterCard.

Плащания се извършват посредством системата за онлайн разплащания на Stripe и Paypal, където Потребителят следва да въведе картови данни (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност и др.) при плащане с банкова карта. Сигурността на картовите данни се гарантира от Stripe и Paypal, които обработват плащането.

Всички картодържатели на банкови карти, извършващи плащане през Интернет страницата ruwux.com, са обект на проверка и оторизиране от банката - издател на картата. Ако банката - издател на картата откаже плащане или по някаква причина не разреши плащане, картодържателят бива уведомен за това незабавно. Доставчикът не носи отговорност за грешки при онлайн плащане, поради некоректно попълнени от Потребителя данни.

Банката - издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката – издател на картата.

След постъпване на плащането в нашата система започва обработката на Вашата поръчка. При получаване на стоката не дължите плащане на куриера. Плащането с карта отнема до 3 работни дни за  получаване на парите от наша страна, т.е. докато не се види плащането от нас, не можем да Ви изпратим желания от Вас продукт.

Доставчикът си запазва правото да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет страницата ruwux.com.

Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN). Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на банката, издала картата.

ГАРАНЦИЯ

Импекском ООД предоставя за своите продукти под марката RUWUX гаранция за качество и надеждност като предлага гаранционен срок от 24 месеца, считано от датата на продажба за физически и 12 месеца за юридически лица, освен в случаите когато е договорено друго.

Валидност на гаранцията:

Гаранцията се признава в случаите, когато клиентът разполага с всички налични документи, които удостоверяват закупения от него продукт.

 • Фактура издадена и изпратена заедно с продукта
 • Документ удостоверяващ плащането - в зависичмост от начина на плащане на продукта, това може да бъде копие от банков превод, копие от направена транзакция при плащане с карта или предоставен от куриера документ Пощенски паричен превод (ППП)
 • Гаранционна карта 

Продуктът следва да бъде изпратен обратно в оригиналната си опаковка с всички етикети и документация, така както е бил получен.

При непредставяне на горепосочените документи, клиентът не може да се възползва от гаранционните условия.

Импекском ООД се задължава да отстрани възникнали дефекти или в случаите, когато това е невъзможно, да замени продукта с нов в срок до 30 дни, считано от датата на получаване на рекламирания продукт.

Гаранцията продължава да тече и не се удължава със срока, в който продукта е бил в сервиз. 

Всички разноски и рискове за връщане и подмяна на отремонтиран или заменен продукт са за сметка на клиента!

    • Гаранцията няма покритие върху повреди от външни въздействия върху продукта.

    • Гаранцията няма покритие при наличие на механични удари или следи от драскотини по продукта

    • Гаранцията няма покритие при констатирани опити на клиента или трети страни да се наруши цялостта на продукта, включително замяна или преправяне на захранващ кабел, нарушена изолация на проводниците или опити за разглобяване на продукта.

    • Гаранцията няма покритие върху нарушаване на опаковката по вина на куриерската компания.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящето известие Импекском ООД иска да уведоми всички свои клиенти и партньори за предприетите мерки за защита на личните данни по време на тяхното обработване. Импекском ООД се задължава да спазва действащото законодателство по отношение защита на личните данни и определя длъжностно лице, отговорно за  изпълнението на вътрешните процедури по защита на  личните данни.

Съгласно законодателството за защита на личните данни, информацията се:

    • обработва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;

    • събира за конкретни легитимни цели;

    • поддържа точна и в актуален вид;

    • съхранява в срок, не по-дълъг от необходимото за целите на нейната обработка;

    • съхранява сигурно, използвайки технически и организационни мерки;

    • споделя с трети лица в съответствие с действащото законодателство;

Импекском ООД обработва данни за идентификация на субекта на лични данни (клиенти и партньори), включващи име, име на фирма, ЕИК номер, адрес по регистрация, адрес за доставка, телефон, e-mail. За обработването на лични данни Импекском ООД използва частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на предлаганите продукти и услуги за адаптиране на продуктите и услугите към индивидуалните нужди по най-добрия възможен начин.

Във връзка с изпълнение на задълженията си като доставчик, Импекском ООД въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или дистрибуция на лични данни.

Личните данни се съхраняват за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са предоставени, окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно опеделените задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца), по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години), по Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), за задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и други основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Данните, за които вече не съществува легитимна цел за обработване или друго законово изискване се изтриват и унищожават.

ИМПЕКСКОМ ООД предоставя лични данни на трети лица, като основната цел е да се предложи качествено и комплексно облужване.Не се предоставят лични данни на трети лица, преди ИМПЕКСКОМ ООД да се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. Личните данни се предоставят на лица, обработващи данни от името на ИМПЕКСКОМ ООД (пощенски оператори, дистрибутори, лица, поддържащи оборудване, софтуер и хардуер, органи, институции и лица, на които се предоставят лични данни по силата на действащото законодателство, банки за обслужване на плащанията, лица предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител, лица извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, състоянието и целите на тяхната обработка, техния източник, категориите данни и получатели или категориите получатели, на които данните се разкриват, както и законните интереси на администратора или трета страна. Физическото лице има право по всяко време да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране или блокиране на неговите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни, както и да предостави лични данни и уведоми трети лица, на които вече са били разкрити личните му данни, за извършените действия във връзка с неговите права, освен в случаите когато това е невъзможно.правата на физическото лице се предявяват с писмено Заявление за достъп до съхранявани и обработвани лични данни до ИМПЕКСКОМ ООД. Заявлението се изготвя в съответствие с чл.30 от ЗЗЛД и се разглежда при условията и в срокове (14 дни от подаване на Заявлението) определени в Закона за защита на личните данни ЗЗЛД. Физическото лице има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването. Субектът на лични данни има право да подаде оплакване по всяко време до Комисията за Защита на личните данни.

При унищожение, загубване или в случай, че личните данни са негодни за употреба, ние уведомяваме своите партньори в рамките на 72 часа. Същият срок се прилага и ако се установи, че е налице нарушение на сигурността на данните.

При промени в законодателството по защита на личните данни , ние ще Ви уведомим своевременно.

БИСКВИТКИ

Използване на бисквитки

Настоящият документ е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.

За да сме сигурни, че получавате най-точната информация и най-доброто обслужване, когато посещавате сайтът ни, ние използваме така наречените "бисквитки" (cookies). Те ни помагат да Ви осигурим персонализирано обслужване при използване на услугите ни, да ги подобряваме и да Ви предоставяме правилно съдържание.

За да сме убедени, че разбирате защо използваме "бисквитки", сме подготвили тази Политика за бисквитките. 

От нея ще се информирате какви технологии използваме, какво правят те и какъв избор имате във връзка с употребата им.

Ако не искате да приемате "бисквитки", или желаете да изберете по-специфични настройки, в настоящата политика ще намерите повече информация.

Какво представляват бисквитките:

 • Бисквитките (HTTP Cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът може да запише на Вашето устройство/браузър, когато посещавате сайта. При следващо посещение на страница на сайта, браузърът изпраща обратно към сървъра информацията в така създадените бисквитки.
 • Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет.
 • За целите на настоящата политика и максимална яснота, понятието обобщава и други сходни технически механизми, освен HTTP Cookies, чрез които Вашият браузър може да позволява да бъде съхранявана информация локално като например: Web Storage (Local Storage и Session Storage), Indexed Database API (IndexedDB), Web SQL Database, Local shared objects (Flash Cookies), Web beacons.

Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (еssential cookies)

Те са необходими, за да може сайтът ни да изпълнява своите основни функции. Тоест, онлайн магазинът ни не би могъл да функционира без тях. Такива бисквитки са например: за потребителски сесии и спомагателни функции свързани с тях. Ако забраните тези бисквитки, няма да можете да се логвате в профила си в сайта ни, няма да можете да извършвате покупки и почти всякакви други действия.

Бисквитки за функционалност и ефективност (performance and functionality cookies)

Тези бисквитки се използват за други важни функции, като например:

 • за да можем да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт или използвате нашите услуги;
 • за събиране на информация за начина, по който посетителите използват сайтът ни, за да можем да я поддържаме в най-добър вид и да подобряваме услугите ѝ;

За други спомагателни функции.

Ако изтриете тези бисквитки, сайтът ни ще бъде със силно ограничена функционалност и няма да може да функционира коректно и да Ви предоставя добро качество на услугата.

Основните бисквитки, които използваме са:

 • PAPVisitorId: 32-разряден буквено-цифров низ, идентифициращ посетителя за да може да определи дали потребитлят е дошъл от партньорски линк.
 • currency: 3-разряден буквен низ, съдържащ кода на избраната валута за цената на продуктите в онлайн магазина.
 • language: 2-разряден буквен низ с кода на избраният език на интерфейса в онлайн магазина.
 • PHPSESSID: 32-разряден буквено-цифров низ, идентифициращ сесията на потребителя на сайта.
 • TLSCookiesEU: 2-разряден буквен низ, съдържащ информация за приемането на бисквитките от потребителя на сайта.

Бисквитки на трети страни, с цел преброяване на посещаемостта

Използваме няколко външни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението е на тези външни услуги е да преброяват анонимно статистическа информация за посещаемостта на сайта ни, за да можем да следим ефективността на услугите ни и да ги подобряваме. Тези външни услуги за преброяване са:

Google Analytics;

Бисквитки на трети страни - за функционалност

Някои бисквитки възникват и във връзка с инструменти на трети страни, които сме интегрирали в сайтът ни. Например, Facebook API (опциите за „Вход с Facebook”, „Харесай във Facebook” и др.) и Google API (опциите за „Влез с Google профила си“, „Сподели в Google+”, „Виж на картата“ и др.), които могат да създадат бисквитки, за да могат да функционират. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. От наша страна не можем да предоставим техническа възможност за забраняването им. Поради това, ако не желаете те да възникват, не би следвало да използвате изброените по-горе външни инструменти, интегрирани в сайтът ни.

Настройка и изтриване на бисквитките

Можете сами да изберете дали да приемате бисквитките или не, както и какъв вид бисквитки бихте искали да приемате, по следните начини:

Настройки чрез Вашия браузър. Можете изрично да забранявате или ограничавате бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Всеки съвременен уеб браузър (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera и т.н.) дава възможности за:

 • настройки за приемането на бисквитки – забраняване и разрешаване (както цялостно, така и по сайтове);
 • преглеждане на създадените бисквитки;
 • изтриване на създадени бисквитки.

Важно е да имате предвид, че деактивирането на функциите за бисквитки в браузъра може да доведе до невъзможност да използвате услугите ни, тъй като без задължителните бисквитки сайтът ни не може да изпълнява основните си функции.

Настройки чрез външни инструменти

Инструмент на Google, под формата на приставка към браузъра, чрез който можете лесно да забраните Ваши данни да бъдат ползвани от услугата Google Analytics, която е често използвана от множество сайтове за преброяване на посещения и статистическа информация. Google Analytics Opt-out Browser Add-on:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Инструменти, чрез които можете да проверите статуса и да поставите изрична забрана на голям брой рекламни платформи да ползват Ваши данни във връзка с таргетиране и персонализиране на рекламa:

https://optout.aboutads.info/

http://www.youronlinechoices.com/bg/%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80

Настройки в сайтът на Google относно бисквитки, създавани и управлявани от тяхна страна с рекламни цели:

https://adssettings.google.com/authenticated

Настройки в сайтът на Facebook относно бисквитки, създавани и управлявани от тяхна страна с рекламни цели:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Промени в политиката за бисквитките

Всички евентуални бъдещи промени в нашата Политика за бисквитки ще бъдат публикувани на тази страница.

За контакти

Ако имате въпроси, коментари или искания, свързани с тази Политика за бисквитките, можете да се свържете с нас.

ТЪРГОВСКА МАРКА

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Марката RUWUX, включително нейните графични изображения на този уебсайт, са регистрирани от ИМПЕКСКОМ ООД. Забранено е използването на  графични изображения без предварително писмено съгласие от собственика.

Възпроизвеждането на каквото и да е съдържание, в това число, но не само, текстово, графично, аудио, видео или аудио-видео съдържание, публикувано на този уебсайт, е разрешено единствено за информационни цели и изключително за лична употреба. Всякаква друга употреба на такова съдържание, особено за търговски цели, е изрично забранена, освен ако не е дадено предварително писмено съгласие от дружеството ИМПЕКСКОМ ООД.

ИМПЕКСКОМ ООД си запазват правото да преследват по съдебен път всяко нарушение на правата си на интелектуалната собственост, включително да търсят наказателна отговорност.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Ruwux.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Ruwux.com може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Съгласно ЗЗП ние от ruwux.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

1. Името и адреса ни – ИМПЕКСКОМ ООД (ЕИК: 205285765), гр. Стара Загора 6000 ул. Отец Паисий 61-Б-55

2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт

3. Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, можете да видите в рубриката Срокове и Доставка.

5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

6. Начините за Доставка са описани подробно в Срокове и Доставка.

7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

ВРЪЩАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА НА СТОКАТА

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в 14 / четиринадесет / дневен срок от получаване на стоката в случай, че не е увредена цялостта на опаковката и е запазен търговския й вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката, както и да няма следи от употреба, както отвън, така и отвътре), в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

Ако желаете да върнете закупен от нас артикул, то трябва да следвате следните стъпки:

    • в подробности за поръчката във Вашия профил ще намерите бутон "Поискайте връщане"

    • следвайте стъпките в системата, за да финализирате заявката за връщане 

- след получаване на Вашия имейл трябва да изпратите продукта до адрес: гр. Стара Загора, офис на Еконт кв. Железник, получател - Импекском ООД;

- след като получим върнатата пратка, ние ще я прегледаме внимателно, за да се убедим, че отговаря на изискванията за връщане - да няма следи от употреба, да не е нарушена цялостната опаковка, както отвън, така и отвътре;

- всички разходи при Връщане или Замяна са за сметка на клиента, като при опция Връщане, ще бъде възстановена само сумата на продукта, без включена първоначалната цена за доставка;

Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са изцяло за сметка на клиента. 

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към ruwux.com трябва да отговаря на следните условия:

 • може да сочи към съдържание на ruwux.com, но не и да го копира;
 • не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на ruwux.com;
 • не трябва да посочва неявно, че ruwux.com налага или препоръчва него или продуктите му;
 • не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на ruwux.com
 • не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

Всички цени в сайта са в български лева с включен ДДС.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.

последна актуализация: ФЕВРУАРИ 2021

Продуктът е добавен към списъка с любими.
Продуктът е добавен за сравнение.

Нашият уебсайт използва бисквитки. Когато щракнете върху „Приемам“, вие приемате използването на ВСИЧКИ бисквитки.